d
Follow us

Utlendingssaker

Utlendingsloven har kompliserte regler, og det vil derfor ofte være nødvendig med advokathjelp. Som ikke norsk statsborger er det ikke lett å sette seg inn i alle de regler som gjelder for adgangen og opphold i Norge.

Advokatfirmaet Storrvik bistår med både generell rådgivning og bistand, og fører saker for domstolene for best mulig å ivareta våe klienters rettigheter.