d
Follow us

Prosessoppdrag

Den som etterforskes bør rådføre seg med en forsvarer på et tidlig tidspunkt, gjerne før man avgir politiforklaring. Av og til kan det være vanskelig å forstå hvorfor man etterforskes, og hva det konkret innebærer. Det kan være hensiktsmessig å rådføre seg med en advokat i denne fasen, blant annet for å sikre at de rettigheter den som etterforskes har, ivaretas.

I mange tilfeller har man krav på en offentlig oppnevnt forsvarer. Det vil si at det er det offentlige som betaler for advokatens arbeid med saken.

Alle advokater og advokatfullmektiger i Advokatfirmaet Storrvik har omfattende erfaring fra prosedyreoppdrag for domstolene.