d
Follow us

Strafferett

Advokatfirmaet Storrvik er bygget på erfaring innen strafferett som en grunnstein. Med en personlig tilnærming og spesialisert team møter vi deg som mistenkt, siktet eller tiltalt – med faglig tyngde, handlekraft, og omsorg for våre klienters interesser.

Våre advokater har spisskompetanse innen generelle strafferettsaker, samt tyngden og erfaringen for å møte de mest komplekse sakene. Vi representerer våre klienter overfor politiet som etterforsker saken og domstolene i hele landet.