d
Follow us

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Advokatfirmaet Storrvik består av 11 advokater med bred erfaring og stor kompetanse. Fra våre lyse lokaler midt i Oslo sentrum streber vi etter å gi tryggheten og den faglige tyngden våre klienter har behov for – hver eneste dag.

Vi er et advokatfirma som først og fremst spesialiserer seg innen strafferettsaker. Vi bistår også utlendingssaker, barnevernssaker og sivile prosessoppdrag, samt parter ved saker for den europeiske menneskerettsdomstol, EMD.
Sorry, no posts matched your criteria.

Kompetanse

Advokatfirmaet Storrvik er bygget på erfaring innen strafferett som en grunnstein.
Med en personlig tilnærming og spesialisert team møter vi deg som mistenkt, siktet eller tiltalt – med faglig tyngde, handlekraft, og omsorg for våre klienters interesser.

Våre advokater har spisskompetanse innen generelle strafferettsaker, samt tyngden og erfaringen for å møte de mest komplekse sakene. Vi representerer våre klienter overfor politiet som etterforsker saken og domstolene i hele landet.

Firmaet tar saker i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.