d
Follow us

Tingretten vil løslate mann dømt for Ikea-skyting

Oslo tingrett vil løslate 44-åringen som er dømt etter skytingen utenfor Ikea på Furuset i Oslo i februar i år. Mannen ble frikjent for drapsforsøk, men dømt for trusler.

Mannen ble i forrige uke dømt til tre år og seks måneders fengsel i forbindelse med skytingen.

Han ble dømt for grove trusler, kroppsskade, grov overtredelse av forbudet mot bæring av våpen på offentlig sted, samt grov overtredelse av forbudet mot besittelse av våpen uten tillatelse.

Etter frifinnelsen for drapsforsøk har imidlertid Oslo tingrett besluttet at vilkårene for fengsling ikke lenger er til stede, skriver VG.

I kjennelsen skriver tingretten at det er «vanskelig å se at en løslatelse nå er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet».

– Vi synes det er gledelig at retten var enig i vår argumentasjon. Det er en helt riktig avgjørelse, sier mannens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til NTB.

Les hele saken her: Dagsavisen