d
Follow us

IKEA-skytingen: Frifunnet for drapsforsøk

Mats Wibe-Lund (44) er frifunnet for tre drapsforsøk etter at han skjøt flere skudd utenfor IKEA på Furuset i Oslo i februar i år.

Den 44 år gamle straffedømte mannen er isteden dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for grov trusler, ett tilfelle av kroppsskade mot én av de fornærmede og grov overtredelse av forbudet mot bæring av våpen på offentlig sted – samt for grov overtredelse av forbudet mot besittelse av våpen uten tillatelse.

«Det er etter rettens syn de grove truslene i form av skyting som er det mest alvorlige forholdet.», står det i dommen.

Tingretten mener allmennpreventive hensyn får stor betydning for straffutmålingen for trusler og våpenlovbrudd av denne typen.

«Slike lovbrudd, begått på et sted der allmennheten ferdes er svært skremmende og skaper risiko og utrygghet for uskyldige mennesker.», skriver retten i dommen.

– Dette er et resultat vi er veldig fornøyd med. Det er akkurat det vi mener er et riktig nivå for det han har innrømmet, sier forsvarer Øystein Storrvik til VG.

Les hele saken her: VG.no