d
Follow us

 

Arbeidserfaring:

2020 – : Fast forsvarer i Høyesterett
1997 – : Fast forsvarer ved Oslo Tingrett og Borgarting lagmannsrett
1986 – : Egen advokatpraksis, advokatfirmaet Storrvik
1985 – 1986: Advokatfullmektig, advokatfirmaet Staff
1984 – 1985: Dommerfullmektig
1983 – 1984: Vit.ass. Institutt for kriminologi og strafferett, Universitetet i Oslo

Utdanning:

2008 Møterett for Høyesterett
1984 Cand. jur, Universitetet i Oslo