d
Follow us

Thomas Skilbred

Advokatfullmektig

CV

 

 

 

Arbeidserfaring:

2023 – : Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storrvik
2021-2022: Juridisk rådgiver, Atlo AS
2021: Juridisk rådgiver, Port-Teknikk Eiendom AS

Utdanning:

2023: Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen