d
Follow us
  >    >  Team

Advokat

  Arbeidserfaring: 2004 – : Advokat, advokatfirmaet Storrvik 2002- 2004: Advokatfullmektig, advokatfirmaet Storrvik Utdanning: 2001: Cand.jur, Universitetet i Oslo

  Arbeidserfaring: 2020 – : Fast forsvarer i Høyesterett 1997 – : Fast forsvarer ved Oslo Tingrett og Borgarting lagmannsrett 1986 – : Egen advokatpraksis, advokatfirmaet Storrvik 1985 – 1986: Advokatfullmektig, advokatfirmaet Staff 1984 – 1985: Dommerfullmektig 1983 – 1984: Vit.ass. Institutt for kriminologi og strafferett, Universitetet i Oslo Utdanning: […]

Arbeidserfaring: 2022 – : Partner | Advokat, advokatfirmaet Storrvik 2020 – 2022: Advokatfullmektig, advokatfirmaet Storrvik 2020: Skriveplass/Trainee, Deloitte Advokatfirma 2019: Trainee, SANDS Advokatfirma 2018: Trainee, Bing Hodneland advokatselskap Utdanning: 2020: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen    

    Arbeidserfaring: 2014 – : Advokat, advokatfirmaet Storrvik 2012 – 2014: Advokatfullmektig, advokatfirmaet Storrvik 2009 – 2012: Saksbehandler i Utlendingsdirektoratet Utdanning: 2008: Master i Rettsvitenskap