d
Follow us

“Advokatfirmaet Storrvik er først og fremst spesialiserte advokater innen strafferett.”

Advokatfirmaet Storrvik er et advokatfirma som først og fremst spesialiserer seg innen strafferettsaker. Vi bistår også utlendingssaker, barnevernssaker og sivile prosessoppdrag, samt parter ved saker for den europeiske menneskerettsdomstol, EMD. Firmaet tar saker i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Kontakt oss
Besøksadresse
C.J. Hambros plass 2c
0164 Oslo
Postadresse
Postboks 7050 St. Olavs plass
0130 Oslo
Telefon (resepsjon)(47) 22 11 61 00
Fax22 11 61 01
Epostadvokatfirmaet@storrvik.no